Vi vill bli fler biodlare!

 

Högsbyortens biodlarförening hjälper alla nybörjare till att bli framgångsrika biodlare. Genom att vi samarbetar kan skötseln på många sätt bli mycket enklare och många misstag kan förhindras.
Som medlem får du:

Råd och hjälp i olika biodlingsfrågor.

Praktisk erfarenhet genom att besöka    och delta i arbetet i vår föreningsbigård.

Tillverka egna vaxmellanväggar.

Tillgång till honungshanteringsrum, som är utrustat med allt, som behövs vid slungning av honung.

Låna utrustning för vaxsmältning.

Handla den viktigaste utrustningen till självkostnadspris (finns i bigården).

Drottningceller och parade drottningar till lågt pris, från snälla och svärmtröga drottningmödrar.

Köpa socker under normalpris genom gemensamt inköp

Hjälp med smältning av vax från gamla ramar.

Hjälp med att skaffa bin om du är nybörjare eller dina bin har dött.

Som nybörjare en fadder som hjälper dig i gång, även i din egen bigård.

Delta på föreläsningar, studiebesök hos andra biodlare och hos andra biodlar-föreningar.

Föreningens egen informationstidning Medlemsbladet.

Delta i studiecirklar om biodling (gäller också icke medlem.

Att vara biodlare är både roligt och lärorikt. Det är lätt att bli fascinerad av de flitiga binas samspel med naturen.

Livet i bikupan, där varje bi har en speciell uppgift, växlar med årstiderna. Med bina, som vägvisare kan du upptäcka växter, som du inte ens visste fanns i din omgivning.

Binas viktigaste uppgift är att pollinera växter. Honungen är en biprodukt i dubbel bemärkelse eftersom det är brist på pollinerande insekter i den svenska naturen. Därför behöver vi fler bin och fler biodlare.

Vill du bli medlem går du in på www.biodlarna.se medlemsservice/bli medlem. Välj distrikt Kalmar södra, välj förening Högsbyorten. Medlemsavgiften för fullbetalande är 440:-. Familjemedlem betalar 80:-.