Bitillsyningsman

Inom Högsby kommun finns av Länsstyrelsen förordnad bitillsynsman.

Peter Englén, Dubberås 2, 360 76 Älghult. tel. 0481-63205, 072-532 89 87.

Anmälan skall göras till Peter, vid misstanke om förekomst av Am. yngelröta. Undersökningen är kostnadsfri vid misstanke. Flyttning av bin och utrustning får inte ske ut från skyddområde eller övervakningsområde utan tillstånd. 

På Jordbruksverkets hemsida/regler för biodling/bestämmelser, finns karta över de skyddsområde som gäller.Se länken nedan.

 http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/binochhumlor/reglerforbiodlingbitillsyn.4.1a4c164c11dcdaebe128000140.html