Vid gjutning av vaxmellanväggar i honungshanteringsrummet på Staby kontaktas
Magnus Kvillegård 072-321 44 52.

Vid lån av vaxsmältaren kontaktas Magnus Kvillegård 072-321 44 52. Vaxsmältaren får lånas max två dagar.