Verksamhetsplan 2024

24-03-02 kl 18.30          Medlemsfest, hembygdsgården Fågelfors

24-03-24 kl 13.00          Föreläsning på Staby med forskningsassistent Lotta Fabricius, Sveriges                                                        lantbruksuniversitet och Danny Zwaard rådgivare bihälsa.                                                                                Biredskapförsäljning med Lars Johansson, Skogens honung. Fika kan köpas.

24-04-18 kl 18.00          Start av bigårdsträffar och cirklarna "praktisk biodling".

Slutet av maj                 Besök på naturreservartet Örö i Misterhults skärgård.INSTÄLLT

Mitten av juni                 Högsbydagen, öppet i föreningsbigården.

24-06-02  kl 10 - 15       Kortkurs i biodling och honungshantering i samarbete med Kalmar läns                                                    hembygdsförbund.  INSTÄLLT

juli/aug     kl 18.00         Kaffekväll vid Kiasjön hos Veine Jernemalm och Ann-Marie Hagelin. INSTÄLLT

24-09-07  kl 10 - 16       Bötterums byggnadsvårds-hantverk-trädgårdsmässa.

24-09-15  kl 14.00         Slutskattning och invintring av bina i föreningsbigården.

24-09-19  kl 17.30         Städning av föreningsbigården och materielvård.

24-10-17  kl 16.00         Städning av föreningsbigården och honungshanteringsrummet, materielvård.

24-10-20  kl 18.00         Styrelsemöte. Planering av årsmötet m.m.

24-11-17  kl 16.00         Årsmöte och honungsbedömning.