Honungsbedömningskommittén 2019-2020

Inom biodlingen har länge funnits en kommitté för honungsbedömning på föreningsnivå.
Den första honungsbedömningen i vår förening gjordes 3 november 1945. 
Denna skall kontrollera, att biodlarna kan behandla sin honung med bibehållen hög kvalitet. Kontrollen utgörs av krav på renlighet, konsistens, vattenhalt, lukt, smak, färg och förpackning. Godkänt resultat vid honungsbedömningen är ett krav för att få köpa den välkända SBR-etiketten.

Föreningens honungsbedömningskommitté består av:

Karl-Johan Johansson telefon 072-5642532 e-post  20845@telia.com

Hans Samuelsson        telefon 0491-22283

Lina Johnson              telefon 076-1871962 e-post familjenjohnsson1974@gmail.com

 

På bilden Hans Samuelsson, Karl-Johan Johansson och Lina Johnsson.