Honungsbedömningskommittén 2023-2024

Inom biodlingen har länge funnits en kommitté för honungsbedömning på föreningsnivå. 
Första honungsbedömningen i vår förening gjordes 3 november 1945.
Denna skall kontrollera, att biodlarna kan behandla sin honung med bibehållen hög kvalitet. Kontrollen utgörs av krav på renlighet, konsistens, vattenhalt, lukt, smak, färg och förpackning. Godkänt resultat vid honungsbedömningen är ett krav för att få köpa den välkända SBR-etiketten.

Föreningens honungsbedömningskommitté består av:

Karl-Johan Johansson telefon 072-5642532 e-post  kjodengatan@gmail.com

Hans Samuelsson        telefon 0491-22283

Torbjörn Götesson        telefon 076-720 82 15 e-post torbjorn.gotesson@gmail.com

 

 

Hans Samuelsson, Karl-Johan Johansson och Lina Johnson bedömmer honung.