Styrelsen 2023-2024

Uppdrag                 Namn                              Telefon                Mobil                   E-postadress  

Ordförande:            Veine Jernemalm                                         070-5477595     veine.jernemalm@telia.com

Vice ordförande:     Karl-Johan Johansson                                 072-5642532     birgit.kj@hogsby.net

Kassör:                    Bianca Michel                                              072-7132203      binca.michel@hogsby.se

Sekreterare:            Ulla Digréus                                                 070-3866914      ulladigreus@live.se

Ledamot:                 Jörgen Gustavsson                                      070-2198655     jorgen.b.gustavsson@gmail.com

Ledamot:                 Per-Olof Lindeborg                                      070-2470360     

 Ledamot:                Lars Sinnerström                                         070-5190399     sinnerstrom1960@gmail.com       

 

Föreningens bankgiro nr 323-5900

Swish 123 263 12 57

 Föreningens organisationsnummer 802434-8651