Bredda honungsproduktionen med sorthonung

Är du biodlare och intresserad av att utveckla din honungsproduktion?
Då kan en kurseftermiddag med fokus på sorthonung med Lotta Fabricius från Apinordica vara något för dig.
På kursen får du kunskaper om definitionen och kvalitet, grundförutsättningar för och planering av sorthonungsproduktion samt tips om hur du kan arrangera honungsprovning.

Datum/tid:       3 april 2020 kl. 11.00 - 18.00
Lokal:              Staby Gårdshotell, Skvadronvägen 1 A, 579 30 Högsby
Anmälan:        cecilia.kilbride@lansstyrelsen.se. Tel 010-223 85 14 senast 25 mars 2020
Kostnad:         Kursen är kostnadsfri. Länsstyrelsen bjuder på eftermiddagsfika. Lunchen bekostas av
                        deltagarna ca 120 kr per person
Program

11.00 - 11.45  Vad är sorthonung?
11.45 - 12.30  Lunch
12.30 - 13.15  Grundförutsättningar för produktionen
13.30 - 15,15  Kvalité honungsproduktion
15.15 - 15.45  Fika
15.45 - 16.30  Planera din honungsproduktion
16.45 - 17.30  Arrangera honungsprovning
17.30 - 18.00  Sammfattning och avslutning